+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

ACİLL!!! ÇEVİRİ

acil-ceviri

Bilirsiniz, “acele etmek” ile ilgili dilimizde çokça deyim ve atasözü bulunmaktadır. Bunların, diyebiliriz ki yüzde doksan dokuzu acele etmeyi kötüleyen, yeren sözlerdir. Bunun sebebi, öyle sanıyoruz ki, bizde daha çok kaderciliğin getirdiği “her şey olacağına varır” düstûru ile ‘Akdeniz Duyarlığı’ denilen bir rahatlığın hakim olmasındandır.
Buna karşın, gün ışığından daha fazla yararlanmak adına saat uygulamasını geliştiren Benjamin Franklin’e atfedilen “vakit nakittir” sözü, bizlerin aksine, ekonomik sistemin zamana ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergelerinden biridir. Dolayısıyla günümüzün ekonomik ve ticari ortaklıklarında öne sürülen birincil koşullardan biri de yapılacak işin zamanında yetişmesi üzerinedir.

Hâl böyle olunca, vakitlerini mümkün olduğunca nakde çevirme eğiliminde olan firmalar özellikle ithalat ve ihracat alanında etkinlik gösterdiklerinde, bu firmaların âdeta bir ikinci ağızları durumunda olan çevirmenlere de daha çok iş düşmektedir. Global ekonomi devrinde çeviri yapan çevirmen, tabir-i caizse ‘hızlı zamanlar ’da yaşamaktadır ve buna uygun hareket etmelidir. Çevirmen, daha önce kaliteli tercüme ile ilgili yazımızda da bahsettiğimiz gibi çeviriyi yalnızca doğru yapmakla değil, onu zamanında yetiştirmekle de yükümlüdür. İşte bu noktada, “acil çeviri” kavramı ortaya çıkmaktadır.

Acil çeviri, kişi veya şirket için çoğu zaman hayati önemde olan evrak veya sözlü çeviri hizmetinin belirlenen teslim tarihinde yetiştirilmesi işidir. Bu işlem, özellikle birbirinden çok farklı zaman dilimlerinde bulunan ülkelerdeki şirketler ve son teslim tarihi bulunan resmî evraklar için gerekmekte olup, tercüme bürosu ve tercümanın zaman zaman ekstra özveride bulunması istenen durumlardandır.

Fakat kişi veya şirket yöneticileri çoğu kez, çevirmen acil çeviri hizmetini zamanında gerçekleştirmiş olsa dahi yine de çevirmenin, işini ne kadar layığıyla yaptığından da aklının bir yanıyla şüphe duyar. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, aciliyet kavramıyla aramız pek hoş olmadığı için hızlı bir şekilde yapılan pek çok işe de aslında biraz şüpheyle yaklaşırız. Oysa bilinmelidir ki işinin ehli insanlarla çalışıldığında istenen sonucun yakalanmasının yanında, bizleri bu türden huzursuzluğa sürükleyen pek çok kuruntudan da kurtulmuş oluruz. Acil çeviri hizmetinde önemli nokta kişilerin acil çeviri hizmeti alacağı tercümanı ve/veya tercüme bürosunu iyi araştırıp inceleyerek seçmesidir.

O hâlde son olarak, doğru acil çeviri hizmeti alınacak tercüme bürosunu nasıl bulacağımıza dair bir-iki öneride bulunarak acil çeviri konulu bu yazımızı noktalayalım.

Öncelikle, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, zaman dilimi farklılıklarından meydana gelen aksamaları gidermek adına dünyanın çok farklı ülkelerinde hizmet sunan profesyonel tercümanlarla iş birliği içinde olan bir tercüme bürosu, acil çeviri hizmetinizi zamanında ve kaliteli bir şekilde alabilmemiz için olmazsa olmaz koşullardandır.

Ayrıca, yine bu tercüme bürosunun bünyesinde profesyonel bir editörün olması ve bu editörün, dünyanın farklı yerlerindeki tercümanların farklı terminoloji ve üslûp kullanımından doğan aksaklıkları giderebilmesi de yine bir önceki madde kadar önemlidir.