+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Altyazı ve Dublaj Çevirisi

Videonuzun içeriğini en iyi şekilde küreselleştiren altyazı mı yoksa seslendirme midir?

Video içerikleri dünya genelinde gittikçe artan bir öneme sahip olmaya başlamaktadır. Video içeriğinizi küreselleştirmek istediğinizde kullanabileceğiniz iki seçenek bulunmaktadır: ya parasını kendi cebinizden ödeyerek, videonuzu ulaştırmak istediğiniz her ülke için yeni videolar üretirsiniz veya altyazısını/seslendirmesini yapacak bir tercüme bürosu bulursunuz. Doğal olarak ikinci seçeneği seçmek ekonomik ve emek açısından herkes için daha avantajlıdır, ama bu durumda da altyazı mı yoksa seslendirme mi seçmeniz gerektiği, hangisinin içeriğinizi küreselleştirmek için daha uygun ve iyi olduğuna karar vermeniz gerekir.

Her şeyden önce yerelleştirme (lokalizasyon) dikkate alınmalıdır, bu, içeriğin olduğu gibi, kelimesi kelimesine tercümesi değil, hedef izleyicinin duygularını yakalayacak ve tam anlamıyla anlamasını ve vermeye çalıştığı mesajı almasını sağlayacak, tüm deyimleri, nüansları ve ifadeleri içermesidir. Dolayısı ile ister seslendirme (Dublaj) isterse altyazı eklensin lokalizasyona dikkat etmek gerekmektedir.

Sonrasında düşünülmesi gereken bu iki işlemin artı ve eksileri olacaktır:

Altyazı:

Artılar: Altyazı kullanmak zaman ve para tasarrufudur. Metni okuması gereken aktörlerin veya kişilerin kiralanması gerekmez, yeni çekimler yapılmaz. Altyazı bir videoya inandırıcılık katar, çünkü izleyici bir taraftan okurken, diğer taraftan da orijinal sesleri duyduğundan, verilmek istenen tüm hisleri, korkuları, heyecanları, mutlulukları, o dili bilmeseler dahi algılayabilirler. Her ne kadar asıl hedef yerine tamamen tesadüfi bir faydası olarak görülse de insanların yabancı dil öğrenmelerine de yardımcı olabilir. Altyazılar orijinal metni de koruduklarından küreselleşme bağlamında çok daha fazla tercih edilmektedirler.

Eksiler: En yaygın eksisi çoğu insanın okuma konusundaki isteksizliğidir. Bir başkası ise tercüme edilen metnin orijinalinden daha uzun olabilmesidir. Bu durumda da altyazıya yerleştirmede problemler ortaya çıkabilmektedir, çünkü genelde altyazıların iki satır olması gibi bir kural vardır. Ayrıca, birden fazla kişinin konuştuğu sahnelerde yerelleştirmede zorluklar çıkar.

 

Seslendirme (Dublaj):

Artılar: Pek çok kişi seslendirmeyi tercih eder, çünkü böylelikle sadece dinlemeleri yeterli olacak ve okumaları gerekmeyecektir. Yerelleştirmeye de gerek bulunmamaktadır. Doğal olarak seslendirmenin farklı türleri bulunmaktadır, ama ana konumuz bu olmadığından detayına burada şimdilik girmeyeceğiz.

Eksiler: Pahalı ve zaman alıcı olabilir. Çok sayıda aktör kiralamanız ve dudak hareketlerine uydurmanız gerekebilir. Bu da sancılı bir süreçtir. Kötü yapıldığı takdirde de videonun kalitesini düşürmesi kaçınılmaz olacaktır.

 

Seslendirme veya Altyazı tercüme konusunda karar verme aşamasında nelere dikkat etmek gerekmektedir?

Bütçeye, zaman kısıtlılığına ve küreselleştirilmesi gereken ürüne bağlı olarak hangi çözümün en iyisi olduğu sorusuna cevap bulmak birinci aşamadır.  Hangi ülkede ve kültürde yayınlanacağı da bir diğer konudur. Söz konusu ülkenin kuralları, dilin altyazıya yerleştirilmesinde kolaylık da önem taşımaktadır. Eğer sizin içeriğiniz iddialı, açıklayıcı veya inandırıcı ise izleyiciniz de altyazı ile yetinebilir ve memnun kalabilir. Ancak eğer içeriğiniz eğlenceli veya reklama dönük ise dublaj doğru yöntem olabilir.

Videolara altyazı tercümesi eklenirken bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir başka problemi de senkronizasyondur.

Senkronizasyon nedir diye soracak olursak?

Video için görüntünün, sesin, efektlerin kısacası filmi oluşturan tüm öğelerin birlikte ahenkle çalışıyor olmasıdır. Örneğin bir aksiyon filminde arabanın patlayarak havaya uçtuğunu görüyorsak aynı anda da bunun sesini duyuyor olmamız gerekir. Benzer bir şekilde, karakterlerden biri konuşurken de duyduğumuz sesi ile dudak hareketlerinin uyumlu olmasını bekleriz.

Altyazı senkronizasyonu:

Altyazılar tüm dilbilimsel öğelerle uyumlu olmalıdır; bu da her okuduğumuz altyazının ve aynı anda duyduğumuz sesin, o sırada kişinin söylediği kelime veya cümlelerin tam karşılığı olması gerekir. Altyazı senkronizasyonu yapılmadığı takdirde video içeriğinin anlaşılması olanaksızdır dolayısı ile altyazı tercümesinin de son derece dikkatle yapılması gerekmektedir.

Kaynak dilden hedef dile altyazı tercüme yapılırken zamanlamaya ve izleyicinin rahatlıkla okumasını sağlamak üzere her bir satırın ekranda kalış süresine de dikkat etmek gerekmektedir. Tercümanın her iki dilde tercümeyi düzenlemesi, filmin tek karesine söylenenleri sığdırmak için dilbilgisini, becerisini ve yeteneğini kullanması gerekir. Aksi takdirde metnin bazı kısımları, konuşmalar eksik kalabilir, akıcılık kesilir ve anlaşılmaz veya yanlış anlaşılabilen bir içerik ortaya çıkar.

Bu çok büyük bir emek ve iş yükü anlamına gelmektedir, ancak bu sayede dünya genelinde izleyiciler, izleyici dostu, ulaşılabilir ve kusursuz film altyazı tercümelerine kavuşabilirler. Yabancı bir filmi izlerken iyi tercüme edilmiş ve kurgulanmış bir altyazının sizin filmden aldığınız zevki ne derecede artırdığının ayrımına varırsınız.

Sonuç olarak her şey sizin kararınıza göre şekillenecektir. Metniniz yetenekli ve tecrübeli profesyoneller tarafından üst seviyede kalite ile çevrilmiş ve hedeflenen izleyici kitlesine göre yerelleştirilmiş ise ister altyazıyı isterseniz seslendirmeyi seçin her ikisi de videonuzun küreselleştirilme ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecektir.  Bu sayede izleyici sayınız önemli ölçüde artacaktır. Ancak, neyi seçerseniz seçin emin olmanız gereken birinci ve en önemli koşul; profesyonel bir tercüme hizmeti almanızdır.