+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

İspanyolca Tercüme

es

İspanyolca Tercüme

İspanyolca dünya genelinde 400 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır ve böylelikle dünyanın en önemli dillerinden biri haline gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının %10’u İspanyol kökenlilerden oluşmaktadır. Germen dillerinin yanı sıra İspanyolca üzerinde Arapça’nın, Amerikan yerli ırklarının dillerinin, İber yarım adasında yaşayan halkların kendi dillerinin de etkileri bulunmaktadır.

İspanyolların kolonileşme hareketlerinin sonucunda yüzyıllar boyunca yayılan bir dil olan İspanyolca kullanıldığı ülkelerde çeşitli farklılıklara da uğramıştır.

İspanyolca Tercümede Neden Pos Tercüme ile Çalışmalısınız?

Uzun yıllardan bu yana birlikte çalıştığımız tüm İspanyolca tercüman ve çevirmenlerimiz, eğitimli, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi olan, belirli alanlarda uzmanlaşmış arkadaşlarımızdır. Gerek birlikte çalıştığımız tercümanlarımızla gerekse çözüm ortakları olduğumuz müşterilerimizle uzun soluklu işler yapmak bizim ilkelerimizden biridir.

İspanyolca – Türkçe, Türkçe – İspanyolca tercüme ve çevirilerin yanı sıra, İspanyolca – İngilizce, İngilizce – İspanyolca tercüme ve çeviri projelerinizde de yanınızdayız.

İspanyolca Tercüme Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

İspanyolca ardıl tercüme

Günümüzde dünyanın en çok konuşulan üçüncü dili olan İspanyolcaya küreselleşmenin de etkisiyle hayatın her alanında ihtiyaç duyulabilmektedir. Ülkemizde 450’ye yakın İspanyol firması faaliyet göstermekte, Erasmus değişim programı aracılığıyla yalnızca İspanya’dan değil, resmi dili İspanyolca olan pek çok Latin Amerika ülkesinden ülkemizi tercih eden çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bu durumlar, hâliyle, Türkiye’de en çok tercih edilen tercüme türlerinden ardıl (sözlü) tercümeye sık sık başvurulmasına sebep olmaktadır. İspanyolca ardıl tercüme genellikle ikili ilişkilerde, karşılıklı ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ve turist rehberliğinde yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. İspanyolca ardıl tercümedeki uzun yıllardır geliştirdiğimiz geniş ve tecrübeli kadromuz sizlere en iyi hizmeti sunma sözünü vermektedir.

İspanyolca yazılı tercüme

Dünyanın ilk romanı sayılan Don Kişot İspanyolca yazılmıştır. Ya da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen Gabriel Garcia Marquez de İspanyolca yazmaktaydı. Dahası, Marquez İspanyolcanın İncil’den sonra en çok satan yazarı olma unvanını da elinde bulunduruyordu. Hal böyle olunca özellikle mütercimlere İspanyolca hususunda çok iş düşmektedir. Kaldı ki İspanyolca yazılı tercüme yalnızca edebiyat alanında tercih edilmemekte; inşaattan otomotive, hammaddeden tekstile birçok alanda yapılan ithalat ve ihracat dolayısıyla şirketler bazında da İspanyolca yazılı tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır.
İspanyolca yazılı tercüme hizmeti veren mütercimlerimiz işinin ehli, hızlı ve yaptığı işin sorumluluğunu farkında olan deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

İspanyolca simultane tercüme

Geniş kitlelerce yapılan, farklı milletten pek çok kişinin hazır bulunduğu toplantılarda insanlar adeta Babil Kulesi’nin inşasında çalışan işçiler gibi olurlar. Her kafadan farklı ses çıkar fakat kimse bu seslerin manasını anlayamaz. Bu gibi “afet” durumlarda insanoğlunun imdadına simultane tercüme tekniği yetişmektedir. Simultane tercümede tercüman, bir kabinde kulaklıkla konuşmayı dinleyip tercümeyi mikrofona yapar ve salonda bulunan dinleyiciler de yine kulaklıkla konuşmayı eş zamanlı olarak dinleme fırsatına sahip olurlar.
Türkiye’yle İspanya arasında imzalanan kültür ve ticaret anlaşmaları sebebiyle ülkemizde İspanyolca simultane tercümeye sıklıkla gereksinim duyulmaktadır. Pos Tercüme olarak, diğer bütün dillerde olduğu gibi İspanyolca simultane tercümede de sizlere yalnızca kaliteli tercüme hizmeti vermekle kalmıyor; dilerseniz simultane tercümeyle ilgili gerekli bütün teknik, ekipman ve donanım hizmetini de aynı tecrübe ve kaliteyle sunuyoruz.

İspanyolca yeminli tercüme

İspanyolca dilinde sunduğumuz tercüme hizmetlerinden biri de İspanyolca yeminli tercümedir. İspanyolca yeminli tercüme yeminli tercümanlarımız tarafından, kaynak metin ile birebir, eksiksiz ve en doğru terminoloji kullanılarak hedef metne tercüme edilmektedir. Genelde hukuk ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan İspanyolca yeminli tercüme belgeleri yurt dışına sunulacak olan; Diploma, Aile cüzdanı, vekalet, adli sicil kaydı, sağlık raporu, Apostil, doğum kayıt örneği gibi resmi belgelerdir.
Yapılan en ufak yanlış belgelerin geri dönmesi demektir, buda sizin için zaman ve maddi kayıplara sebep olacaktır şirketimiz bu sorumluluk bilinci içinde yeminli belgelerde gereken hassasiyeti ve önemi göstermektedir.
İspanyolca diline ana dil seviyesinde hakim olan İspanyolca yeminli tercümanlarımız son kontrollerde isim, soyisim, doğum tarihi gibi önemli ayrıntıları tekrar kontrol edip, belgenin alt kısmına tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu içeren yeminli tercüman imza ve kaşelerini eklemektedirler. Konsolosluklar ya da mahkemeler tarafından belgenin Noter tasdiki istenildiği takdirde işinizi kolaylaştırmak adına Noter tasdik işlemi hizmeti de vermekteyiz.