+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Hukuki Tercüme

hukuki-tercume

Hukuki bir metin veya hukuki tercüme denildiğinde akla ilk gelen mahkeme evrakları veya kanun tercümeleri olabilir. Oysa hukuki tercümenin kapsamı çok geniştir; örneğin satış sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, kuruluş sözleşmeleri, iş akitleri, kira ve satış sözleşmeleri gibi her türlü sözleşmeler, bilirkişi raporları, mahkeme kararları, taahhütnameler, vekaletnameler, imza sirkülerleri, ticaret sicil gazeteleri, faaliyet raporları, gelir ve gider tabloları, banka dökümleri, tapular, garanti belgeleri, ruhsatlar, tutanaklar, diplomalar, not dökümleri, ihale belgeleri, her türlü kanun ve yönetmelikler, yönergeler, vasiyetnameler, yabancı ülke mahkeme kararları, lisans belgeleri, yıllık raporlar gibi ve benzeri pek çok dokümanın tercümesi hukuki tercüme kapsamına girmektedir.

 

Bütün bu belgelerin tercümesinde önemli olan, hukuksal bağlamda kaynak ve hedef dilin ülkelerinin hukukunu bilmek ve kanunlarına hakim olmaktır.

 

Bu nedenle de hukuki tercümeyi yapan uzman tercüman veya çevirmenlerin doğru terminolojiye hakim, okunabilir ve anlaşılabilir cümleler kuran, metnin anlamına kaybettirmeyen kişiler olması önem taşımaktadır. Kaynak dilde ne denmek isteniyorsa aynı şekilde hedef dile taşınabilmelidir. Hukuki tercümelerin zorlayıcı bir başka yanı ise ülkelerin hukuklarının ve kanunlarının birbirlerine göre ciddi farklılıklar göstermesidir. Nasıl yabancı bir ülkede hukuk eğitimi almış bir kişinin Türkiye’de görevini yerine getirebilmesi veya Türkiye’de hukuk eğitimi almış bir kişinin yabancı ülkede çalışabilmesi için çeşitli ilave eğitimlerden ve sınavlardan geçmesi gibi bir zorunluluğu varsa hukuki tercüme yapan tercüman ve çevirmenin de benzer sorumlulukları vardır ve sürekli olarak kendini geliştirmek üzere yenilikleri ve hukuk alanındaki değişiklikleri takip etmek zorundadır.

 

Pos Tercüme Bürosu uzun yıllardan bu yana konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli ve seçkin hukuki tercüman ve çevirmenlerle çalışmaktadır

 

Hukuki tercümelerde gizliliğin ne kadar önemli olduğu konusunu da tekrar vurgulamak isteriz. Bizim için belgeniz ne olursa olsun tüm diğer projelerimizde olduğu gibi büyük bir dikkatle ve gizlilik içerisinde ele alınacaktır. Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. Hukuki tercümelerin genellikle kısa teslim süreleri olduğundan sizin gereksinimlerinizi göz önünde tutarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uzman ekibimiz hukuki tercümelerin öneminin ve sorumluluğunun bilincindedir. Bizim son derece yüksek kalite anlayışımızın temelini, dilbilgisinin ve imlanın doğruluğu, dilin kullanılması, konuya özel uzmanlıklar meydana getirmektedir.

 

Hukuki metinler de bu çerçevede ele alınmakta ve gerektiği şekilde tercüme edilmektedirler. Hukuki metinlerinizde risk alamayacağınızı biz de en az sizin kadar biliyor ve bu bilinç ve anlayışla projelerinize yaklaşarak tüm Türkiye genelinde sizlere üstün kalitede hizmet vermeye devam ediyoruz.