+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Tercüme Bürosu Hangi Hizmetleri Verir?

Tercüme Bürosu Hangi Hizmetleri Verir?

Tercüme bürosu, farklı dillerdeki tercümanları bünyesinde toplayan şirkettir. Siz her dildeki tercümanlara veya her konuda tıp, hukuk, teknik gibi, uzman olan kişilere her zaman ulaşamayabilirsiniz veya sanal dünyadan, sosyal medyadan ulaştığınız kişilerin konularında ne kadar uzman olduklarını ve bildiklerini söyledikleri dillere ne derecede hakim olduklarını bilmeniz, hatta güvenilirliklerini test etmeniz neredeyse olanaksızdır. Herkes her dili bilmek zorunda olmadığı gibi bu neredeyse imkansızdır. Dünya geneli iş dili olarak kabul gören İngilizce diline hakim olabilirsiniz ama öyle zamanlar gelebilir ki, iş yaptığınız Çin’deki şirketin İngilizce ’ye çevrilmemiş belgeleri, broşürleri ve çok farklı dokümanları karşınıza çıkabilir. Ya da tam tersi olarak sizin şirket evraklarınızı İspanya’daki şirket İspanyolca isteyebilir. İşte burada devreye girmesi gereken tercüme bürosudur. Farklı projeleriniz için farklı tercümanlar aramak size zaman ve maddi kayıptan başka bir şey getirmez.

20 yıldır çok katlı mağazalarda da görüyoruz, bir mağazaya giriyoruz, evimizin, ailemizin, kendimizin gereksinimlerini aynı yerden alıp çıkıyoruz. Bütün bunlar, bizler gibi zamana karşı yarışan günümüz insanının hem zamandan hem de başka konulardan tasarruf etmesini sağlıyor.  Tercüme bürosunu da aynı bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Tercüme zaman kısıtlı bir iştir. Projenin büyüklüğüne göre bazen dakikalarla veya saatlerle kısıtlı olabilmektedir. En önemli şart da yapılan veya yapılacak olan tercümenin müşterinin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek seviyede olmasıdır.

İyi bir tercüme bürosu, çalışacağı tercümanları sıkı bir elemeden geçirir, dili öğrendiğini okul, ülke, vs gibi verilerini inceler, geçmişte yaptığı işleri gözden geçirir, referanslarını kontrol eder, deneme metinleri tercüme ettirir, sonrasında anlaşma yapar ve gizlilik sözleşmeleri imzalatır. Aynen doktorlarda, avukatlarda olduğu gibi doktor-hasta, avukat-müvekkil gizliliği gibi önemli bir konu tercüme bürosu ve müşterisi arasında da önem taşımaktadır. Çünkü müşteri olarak en gizli bilgilerinizi, evraklarınızı veya rakiplerinizin duymaması gereken projelerinizi tercüme bürosu ile paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

Tercüme bürosu sadece konularında uzman tercümanları bünyesinde toplamakla yetinmez. Onların dışında tercüme bürosunun bünyesinde çalışan, proje sorumluları, editörler de olması gerekmektedir. Bu kişilerin görevlerine gelince; proje sorumluları, tercüme bürosunun müşteri hizmetlerini sağlayan kişilerdir; müşterinin gereksinimlerini anlar, projesini değerlendirir, fiyatlandırır, o proje için en uygun olan tercüman ile irtibata geçer, işin tamamlanmasına ve teslim edilmesine kadar geçen tüm süreci takip eder ve yönetir. Tercüme bürosunun bünyesinde çalışan editörler ise yapılan çalışmayı kontrol ederek, olası imla ve/veya dilbilgisi hatalarını düzeltir, anlamsız noktalar veya hatalı olan cümleler varsa bunları tercüman ile irtibata geçip yeniden değerlendirerek kusursuz bir hale gelmesini sağlar.

Diğer taraftan tercüme bürosunun bu işteki tecrübesi de önemlidir. Uzun zamandan beri bu işi yapan tercüme büroları konuyu kısa vadede büyük paralar kazanmak gibi görmediklerinden, kaliteli hizmet vermeye odaklandıklarından ve gerek müşterileri gerekse bünyelerinde çalıştırdıkları tercümanlara yaklaşımları profesyonelce ve iş ahlakına uygun olduğundan piyasada yer edinebilmekte ve uzun yıllar boyunca çalışabilmektedirler.

Tercüme bürosunun yıllara dayanan tecrübesi ona aynı zamanda hangi işi nasıl yöneteceği, müşterilerini nasıl yönlendireceği, zaman ve insan yönetimi gibi konularda önemli deneyimler kazandırdığından güvenilirliğinin ve kalitesinin de bir göstergesi haline gelmektedir.

Tercüme bürosu, sadece bir ofis, iki masa, bir telefon ve iki bilgisayardan oluşmaz. Tercüme ile ilgili meslek odalarına kayıtlı olması, kalite standartlarına uyumlu olması, hatta konusuyla ilgili kalite standartlarına ait sertifikalara sahip olması, şirket sahibinin veya sahiplerinin ve bünyesinde çalıştırdığı elemanların, proje yöneticileri, editörler, tercümanlar ve hatta sekreterinin belli vasıflara ve niteliklere sahip olması önem taşımaktadır.

Yukarıda saydığımız özelliklere sahip bir tercüme bürosu başarılı ve uzun vadeli bir işletme olacağından, o tercüme bürosu ile çalışan müşterilerin de en üst seviyede memnun ve mutlu müşteri olması da kaçınılmazdır.