+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Yeminli Tercüme Nedir? Hangi Belgeler Yeminli Tercüme Gerektirir?

YEMİNLİ TERCÜME NEDİR? HANGİ BELGELER YEMİNLİ TERCÜME GEREKTİRİR?

Yeminli tercüme adından da anlaşılacağı gibi yeminli tercüman tarafından yapılan tercümedir. Tercümeyi yapan kişinin noterde yemin belgesi olması gerekir. Yeminli tercüman, tercüme yaptığı belgenin altına imzasını atarak ve kaşesini basarak belgenin sorumluluğunu da yüklenmiş olur. Yeminli tercüman olmak için tercüme yapılacak dille ilgili bir diplomanın olması zorunludur. Kişi bir noterin huzurunda yemin eder ve yemin zaptını alır. Tercüme büroları, farklı dillerde ve uzmanlık alanlarında yeminli tercümanları bünyelerinde bulundururlar. Bu sayede yeminli tercüme gerektiren, çoğunlukla resmi evrakların tercümelerini yapıp, Noterin onayına sunarak, yapılan tercümenin tasdikini alırlar. Bu şekilde tercümesi yapılan belge resmileşmiş olur. Yeminli tercümanlar çevirdikleri belgenin altına imza atarak ciddi sorumluluk yüklenirler. Yemin zaptına sahip olmayan tercümanların belge altına attıkları imza resmi olarak geçersizdir. Yeminli tercümede, tercüme yapılırken metnin aslına sadık kalınır, herhangi bir şekilde yerelleştirilme yapılmaz. Bire bir tercümesi yapılır, imzalanır.

Hangi belgeler için yeminli tercüme ve noter tasdiki istenir sorusunun cevabı son derece basittir; resmi olarak kabul görmesi gereken tüm belgeler, dokümanlar, evraklar, bir başka deyişle; vekaletnameler, imza sirkülerleri, muvafakatnameler, tapu kayıtları, nüfus kayıtları, pasaportlar, bazı durumlarda sözleşmeler, ihaleye girilecekse ihale evrakları, mahkeme kararları, gibi her türlü resmi işlemden geçen veya geçecek olan, resmi makamlara ibraz edilecek olan belgeler bu kapsama dahildir. Zaman zaman daha güvenilir olduğu düşünülerek veya öyle olduğuna inanılarak, resmi evrak kapsamında bulunmayan, noter onayı gerektirmeyen belgeler için de yeminli tercüman imzası ve kaşesi istenebilmektedir, bu tamamen müşterinin tercihine bağlıdır.

APOSTİL NEDİR? APOSTİL NEREDEN ALINIR?

APOSTİL’in ne demek olduğuna da bakacak olursak, APOSTİL’in Türkçesi “Tasdik Şerhidir”. Apostil, kuralları 6 Ekim 1961 tarihindeki Lahey Konvansiyonunda kuralları tespit edilmiş olan, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesi ile diğer bir ülkede kanunen geçerliliğini sağlayan bir onay sistemidir. Lahey Konferansında belirlenmiş bir sistem olduğundan doğal olarak sadece Lahey Konferansına üye veya taraf olan ülkelerde geçerli bir belge onay sistemidir.

Resmi iş ve işlemlerde her devlet kendi makamlarınca, kendi yasalarına uygun olarak düzenlenen belgeleri kabul ederler. Başka bir devletin resmi makamlarının düzenledikleri herhangi bir belgenin başka bir ülkede geçerli sayılabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, bu konuyla ilgili olarak, uygulaması düzenlenen belgenin o ülkedeki diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından tasdik edilmesiyle Türkiye’de geçerli olması şeklindeydi. Ancak, bu yöntemin çeşitli zorlukları ve prosedürleri bulunmaktadır. Yurtdışındaki konsolosluklarda yaptırılan bu işlem aynı zamanda “Tasdik Mecburiyeti” olarak da adlandırılmaktadır.

Apostil
, bu tasdik mecburiyetinin ortadan kaldırılması ve basitleştirilmesidir. “Apostil Şerhi” olan bir belgenin ayrıca tasdik edilmesi gerekmemektedir.

Apostil işleminde yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan ve kaşelenerek imzalanan belge, ilk iş notere götürülür ve tasdik ettirilir, sonrasında valilik, kaymakamlık belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde, üye veya taraf olan bir ülkede kullanılması için yasal hale getirir. Lahey Konvansiyonuna üye veya taraf 90’ın üzerinde ülke bulunmaktadır. Yukarıda açıkladığımız şekilde hazırlanmış ve tasdik edilmiş her türlü evrakınız bu ülkelerde resmi evrak olarak işlem göreceği gibi bu ülkelerde düzenlenmiş ve Apostil Şerhi alınmış her türlü evrak da Türkiye’de resmi olarak geçerli olmaktadır.