+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Uluslararası alanda kullanılacak olan resmi belgelerin kaynak dilden hedef dile hatasız ve eksiksiz olarak birebir tercüme edilmesi ve ardından tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın tercümenin altına imza veya mührü ile onaylamış olduğu tercümeler yeminli tercüme olarak isimlendirilmektedir. Yurtdışında kullanılmak üzere veya yurtdışından ülkemize gelen yabancı vatandaşların okul başvurularından, şirket kuruluşlarına kadar gerekli tüm belgelerin yeminli tercümesi ve tasdik edilmesi belgelerin kullanılacağı ülkenin resmi makamlarınca kabul görmesi için gereklidir.

 

Bir tercümanın ve çevirmenin yeminli tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da Yeminli Tercüman olur. Tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

 

Tüm yeminli tercüman tarafından hazırlanan belgeler için her zaman noter tasdiki istenmeyebilir, bazı durumlarda sadece yeminli tercümanın imza ve kaşesi de yeterli olabilmektedir. Bütün bu işlemler belgenin özelliği ve ibraz edilecek makamın talepleri doğrultusunda değişiklik gösterebilirler.

 

Pos Tercüme Bürosu, yazılı yeminli tercüme hizmetinin yanı sıra ihtiyacınız olduğu takdirde Noter, Mahkeme, Tapu Dairesi gibi resmi makamlar huzurunda sizlere yeminli tercümanlarımızla sözlü yeminli tercüme hizmeti de sunmaktadır.