+90 212 248 89 19 +90 531 636 72 17 info@tercumanlazim.com

Yerelleştirme

yerellestirme

Yerelleştirme (lokalizasyon), bir ürünün belirli bir hedef grubun veya pazarın dilsel, kültürel, sosyal ve diğer gereksinimleri göz önünde tutularak uyarlanmasıdır. Yerelleştirme yabancı ülkelerde bazen “l10n” olarak da kısaltılmaktadır, bunun anlamı 10 sayısının lokalizasyon kelimesinin l ve n harfleri arasındaki 10 harfine karşılık gelmesidir.

 

Her ne kadar, genellikle kullanıcı ara yüzü ve dokümantasyonun tercümesi için eşanlamlı olarak kullanılsa da yerelleştirme çoğunlukla çok daha karmaşık bir konudur.

 

Sadece yazılı metinlerin değil, yazılımların, stillerin, grafiklerin, sunumların, programların, broşürlerin, katalogların, nümerik formatların, sembollerin, işaretlerin, renklerin, karşılaştırmaların ve sınıflandırmaların, ihtarların ve yasal yönetmeliklerin tercümelerinde kullanılmaktadır. Yerelleştirme yaparken mantık, görsel tasarım ve illüstrasyon göz önünde tutulmalıdır, çünkü herhangi bir ülkenin kültürel ve sosyal değerleri diğer bir ülkenin değerleri ve kültürü ile birbirine hiç uymayabilir, benzer en ufak bir nokta bile bulunmayabilir. Böyle bir durumda yapılan tercüme veya çevirinin hedef ülkede kabul görmesini, anlaşılabilmesini, tepki çekmemesini sağlamak için yerelleştirme önemli bir işlev haline gelmektedir.

 

Yerelleştirme yapan tercüman veya çevirmenin dile hakimiyeti ve teknik uzmanlığının yanı sıra hedef ülkenin kültürünü, geleneklerini, yaşam koşullarını ve sosyal hassasiyetlerini çok iyi algılamış ve sindirmiş olması, bu bağlamda kendi tecrübeleri ile bir yaklaşım oluşturması önem taşımaktadır.

 

Yerelleştirme, tercüme biliminin dallarından biri olmayıp, edebi, ticari, akademik, teknik, hukuki tercüme ve web sitesi tercümesi gibi pek çok alt başlığındaki tercüme ve çevirilerde yapılması gereken bir çalışmadır. Bunu kısaca örneklememiz gerekirse; ülkeler arasında komedi anlayışının dahi farklılıklar gösterdiğini düşünürsek, yerelleştirme yapılmamış bir metnin hedef ülkede hiçbir kitleye ulaşamayacağını daha da iyi anlamış oluruz.

 

Pos Tercüme Bürosu, üstün kaliteli, güvenli, müşteri memnuniyeti odaklı ve maliyet verimli hizmetlerini yerelleştirme alanında tecrübeli, yetkin, eğitimli uzman tercüman ve çevirmen kadrosu ile birlikte sizlere sunmaktadır. Yerelleştirme alanında Yurtdışındaki pazarlarda yerinizi almak veya Yurtdışında Türkiye’de hizmet vermeyi düşünen tüm şirketler için, ürün veya projelerinde anlatmak  istedikleri mesajı hedef dillerde en doğru ve en etkili şekilde aktarmaktayız.